Nowy rok 2023 – nowe perspektywy dotacji i wsparcia finansowego Waszych inwestycji w termomodernizację budynków mieszkalnych i nie tylko!

Nowy rok to nowe możliwości w uzyskaniu dofinansowania do Twojej inwestycji. Do regulaminów najpopularniejszych dofinansowań, takich jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd, zostały wprowadzone korzystne zmiany, które już obowiązują lub będą obowiązywały od stycznia 2023r. Dla rolników zostanie ogłoszony nabór do nowego programu Zielona Energia w Gospodarstwie Rolnym, dająca możliwość rozwoju gospodarstw w kierunku odnawialnej, czystej energii.

Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”.

Od 3 stycznia 2023 nowy regulamin, nowe progi dochodowe oraz nowe podwyższone poziomy dofinansowania!
W programie w zależności od dochodu możliwe są trzy poziomy dofinansowania i w każdym odpowiednio

 • poziom podstawowy 66 tys. zł,
 • poziom podwyższony- 99 tys. zł,
 • poziom najwyższy- nawet 135 tys. zł.

Zielona Energia w Gospodarstwie Rolnym- nowy program!!!!

W ramach zmian w PROW 2014–2020, które Komisja Europejska zatwierdziła 3 października 2022 r., będzie m.in. realizowany nowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Oznacza to, że będzie można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym.
Nabór na wsparcie w tym zakresie zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na początku 2023.

W ramach nowego obszaru planuje się, że:

 • Będą realizowane inwestycje, w ramach których będą tworzone instalację wytwarzające energię z promieniowania słonecznego i magazyny tej energii.
 • Inwestycje będą mogły dotyczyć także inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła.
 • Zastosowane rozwiązania pozwolą na wytwarzanie czystej energii.
 • Wyprodukowana energia z promieniowania słonecznego będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, czy wentylacji. Pozwoli to uniezależnić budynki gospodarcze od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii.
 • Pomoc będzie udzielana na inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Mój Prąd- od 15.12.2022 nowa odsłona programu.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

 • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
 • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;